Hopp til hovedinnhold

M27.1 Registrering av multidoseansvarlig

Melding for rekvirent og apotek til bruk når de skal registrere eller avregistrere seg som multidoseansvarlig for en bestemt pasient.  

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

M27.1 ”Registrering av multidoseansvarlig” brukes av rekvirent og apotek, når de skal registrere eller avregistrere seg som multidoseansvarlig for en bestemt pasient.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på reseptSende
Apotek som leverer multidosepakkede legemidlerSende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Spørsmål om dokumentet?
E-resept