Hopp til hovedinnhold

M3 Anmodning om søknad til SLV

Melding om legemiddel uten markedsføringstillatelse

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingen er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
ApotekSende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept