Søk

M3 Anmodning om søknad til SLV

Melding om legemiddel uten markedsføringstillatelse

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk helsenett

Formål og bruksområde

Meldingen er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Apotek Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei