Hopp til hovedinnhold
Søk

M3 Anmodning om søknad til SLV

Melding om legemiddel uten markedsføringstillatelse

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Meldingen er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Apotek Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept