Hopp til hovedinnhold

M30 FEST-meldingen

Informasjon som skal kunne lastes ned fra Statens legemiddelverk.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Dokumentet beskriver informasjon som skal kunne lastes ned fra Statens legemiddelverk.

Dette inkluderer informasjon om legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell, deriblant prisinformasjon, produktomtaler og refusjonsvilkår. Helfo mottar meldingen

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk Anbefalt
Statens legemiddelverk Sende
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på reseptMotta
Apotek og bandasjister Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept