Hopp til hovedinnhold
Søk

M5 Tilbakekalling av resept

Melding for å tilbakekalle en resept som ligger i Reseptformidleren.

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Meldingen brukes av rekvirent for å tilbakekalle en resept som ligger i Reseptformidleren.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept