Hopp til hovedinnhold

M5 Tilbakekalling av resept

Melding for å tilbakekalle en resept som ligger i Reseptformidleren.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingen brukes av rekvirent for å tilbakekalle en resept som ligger i Reseptformidleren.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på reseptSende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept