Hopp til hovedinnhold
Søk

M7 Slettet resept

Meldingen gir rekvirerende lege beskjed om at en annen lege har tilbakekalt resepten. 

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Meldingen gir rekvirerende lege beskjed om at en annen lege har tilbakekalt resepten.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept