Hopp til hovedinnhold

M7 Slettet resept

Meldingen gir rekvirerende lege beskjed om at en annen lege har tilbakekalt resepten. 

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingen gir rekvirerende lege beskjed om at en annen lege har tilbakekalt resepten.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på reseptMotta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept