Hopp til hovedinnhold

M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingene ”Forespørsel om varer i bruk” og ”Nedlasting av varer i bruk” brukes for å hente lagrede M25 ”Legemidler i bruk” for en pasient.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Apotek som leverer multidosepakkede legemidlerSende
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på reseptSende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept