Hopp til hovedinnhold

M9.21 Hent endrede multidosepasienter

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Melding som brukes for å etterspørre liste over fødselsnummer med multidosepasienter som tilhører enheten og som har endret seg siden oppgitt dato.

Gjelder for

Virksomhetstype

Anbefalt

Apotek som leverer multidosepakkede legemidler

Sende

Virksomheter som rekvirerer legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept (sende)

Sende

Anbefalt av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept