Hopp til hovedinnhold
Søk

M9.3 Forespørsel om nedlasting av resept

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Meldingene M9.1, M9.2, M9.3 og M9.4 brukes ved ekspedering og utlevering av resepter fra utleverer til kunde. Meldingene fungerer som grensesnitt mellom reseptformidleren og utleverer.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Apotek og bandasjister Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt