Hopp til hovedinnhold

M9.3 Forespørsel om nedlasting av resept

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingene M9.1, M9.2, M9.3 og M9.4 brukes ved ekspedering og utlevering av resepter fra utleverer til kunde. Meldingene fungerer som grensesnitt mellom reseptformidleren og utleverer.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Apotek og bandasjister Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt