Hopp til hovedinnhold
Søk

M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Meldingen ”M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde" benyttes av internettbasert utleveringsløsning for å hente reseptliste fra Reseptformidleren på vegne av innlogget kunde.

Gjelder for

Virksomhetstype

Obligatorisk

Apotek og Bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept

Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept