Hopp til hovedinnhold

M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingen ”M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde" benyttes av internettbasert utleveringsløsning for å hente reseptliste fra Reseptformidleren på vegne av innlogget kunde.

Gjelder for

Virksomhetstype

Obligatorisk

Apotek og Bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept

Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept