Hopp til hovedinnhold

M9NA2 Reseptliste nettkunde

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingen ”M9NA2 Reseptliste nettkunde" benyttes av interenttbasert utleveringsløsning og er et svar på meldingen "M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde".

Gjelder for

Virksomhetstype

Obligatorisk

Apotek og Bandasjist som driver netthandel med varer forskrevet på resept

Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Spørsmål om dokumentet?
E-resept