Hopp til hovedinnhold

M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingen ”M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde" benyttes av interenttbasert utleveringsløsning for å hente reseptliste fra Reseptformidleren på vegne av innlogget kunde.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk

Apotek og bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept

Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept