Hopp til hovedinnhold

Målarkitektur for datadeling i digital hjemmeoppfølging

Veilederen gir arkitekturråd om bruk av datadeling mellom virksomheter og omsorgsnivå for å løse samhandlingsbehov i forbindelse med digital hjemmeoppfølging

Formål og bruksområde

Formålet med målarkitekturen er å fremme datadeling i sektoren . Målarkitekturen bidrar til koordinering ved å identifisere felles behov, dokumentere felles arkitekturvalg og å beskrive konsepter som kan benyttes som utgangspunkt for datadeling mellom virksomheter og omsorgsnivå. Målarkitekturen beskriver også juridiske rammer som løsningene må fungere innenfor og hva dette betyr i relasjon til ulike løsningskonsepter.

Målarkitektur fokuserer på brukstilfellet "samhandling mellom helsepersonell på tvers av virksomheter". Dette er en utvidelse av den eksisterende målarkitekturen for datadeling i helse- og omsorgssektoren som beskriver brukstilfellene for helsepersonells og innbyggeres bruk av fellestjenester.

Målgruppe

Målarkitekturen gjelder alle virksomheter i helsesektoren som skal realisere datadelingsgrensesnitt for utveksling av data på tvers av virksomheter og omsorgsnivå i forbindelse med digital hjemmeoppfølging (DHO).

Målgruppe for dokumentet er primært beslutningstakere og deres rådgivende arkitekter og tekniske prosjektledere, men den er også relevant for helsepersonell og utviklere innen helse- og omsorgssektoren.

Kort om målarkitekturen - distribuert modell for datadeling

Datadeling er identifisert som en samhandlingsform som kan understøtte en rekke samhandlingsbehov i helsesektoren. For å realisere datadeling mellom virksomheter og omsorgsnivå anbefaler målarkitekturen en distribuert modell for å ivareta fleksibiliteten sektoren har behov for, på denne måten kan datadeling realiseres innenfor gjeldende rett. Det er behov for felles semantiske spesifikasjoner og en rekke fellestjenester for å understøtte og effektivisere innføringen av datadeling i helsesektoren.

Forslag til tiltak

Gjennom arbeidet med målarkitekturen er det identifisert forslag til tiltak som kan gjennomføres for å understøtte etableringen av datadeling mellom virksomheter innenfor behovsområdet DHO. Tiltakene må utredes og besluttes før de kan gjennomføres.

Forlagene til tiltakene er beskrevet i et eget notat (PDF)