Hopp til hovedinnhold

Medisinsk biokjemi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta

Formål og bruksområde

Standarden inneholder krav til bruk av Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014) ved sending av svar på undersøkelser innen medisinsk biokjemi.

Gjelder for

Tabellen under gir oversikt over hvilke virksomheter standarden er obligatorisk eller anbefalt for.

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 4.

Virksomhet Obligatorisk Anbefalt
​​Virksomheter som utfører undersøkelser innen medisinsk biokjemi Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Allmennlegetjenesten Motta
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten Motta
Andre virksomheter som rekvirerer undersøkelser innen medisinsk biokjemi Motta

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
Meldingshjelp