Hopp til hovedinnhold
Søk

Norske basisprofiler for HL7 FHIR

Basisprofilene definerer tilpasninger av HL7 FHIR-ressurser for bruk i Norge.

Teknisk dokumentasjon

FHIR-profilenes spesifikasjoner ligger på simplifier.net

Formål og bruksområde

Profilene er basert på HL7 FHIR R4 (HL7.org). De kan både brukes direkte og profileres videre for spesifikke anvendelser og grensesnitt.

Utvikling og forvaltning av basisprofilene

Flere basisprofiler vil bli utviklet for å tilpasse internasjonale FHIR-ressurser til norsk bruk. Samtidig må eksisterende profiler vedlikeholdes. Utvikling og forvaltning gjøres på GitHub i et åpent samarbeid, med støtte fra HL7 Norge og Direktoratet for e-helse.

For innsikt i dette arbeidet eller for å bidra med forslag til forbedringer, tilbakemeldinger om feil osv, gå til ​​GitHub-prosjekt for basisprofiler for R4.

Gjelder for

Anbefalt for

Virksomheter og leverandører som skal utvikle samhandlingsløsninger for datadeling i helse- og omsorgstjenesten

Les ​Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling [2019]

Oversikt over profiler

Basisprofilene er delt inn i tre hovedgrupper: Individuals, Entities og Medication.

Individuals [Simplifier.net]

 • no-basis-PracitionerRole
 • no-basis-Person
 • no-basis-RelatedPerson
 • no-basis-Patient
 • no-basis-Practitioner

Entities [Simplifier.net]

 • no-basis-Endpoint
 • no-basis-HealthCareService
 • no-basis-Organization
 • no-basis-Location

Medication [Simplifier.net]

 • no-basis-AllergyIntolerance
 • no-basis-Medication
 • no-basis-MedicationStatement
 • no-basis-Substance

Oversikt over FHIR-prosjekter innen e-helse