Hopp til hovedinnhold

Overføring av journal

Dokumentet beskriver en teknisk spesifikasjon for overføring av journal

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Dokumentet beskriver en teknisk løsning for overføring av journal der journalen overføres som vedlegg til dialogmeldingen.

Overføring av journal er en profil av Dialogmelding v1.0

Gjelder for

VirksomhetstypeAnbefaltKan brukes av
Fastlegerx
Andre virksomheter enn fastleger som f.eks. skole- og helsetasjonstjenesten x

Virksomheter som skal ta i bruk "Overføring av journal" i andre virksomhetsområder enn fastlegetjenesten må inngå bilaterale avtaler med sine samhandlingsparter.

Kontakt

Kontakt
Meldingshjelp