Søk

Patologi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor patologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Standarden er en profil av Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4

Bruk av standarden

Tabellen under gir oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for med hjemmel i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 7.

Merk

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Virksomheter som utfører patologiundersøkelser Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Allmennlegetjenesten Motta
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten Motta

Kreftregisteret

Motta
Andre virksomheter som rekvirerer patologiundersøkelser Motta

Kontakt

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei