Hopp til hovedinnhold

Referansearkitektur for datadeling

Samhandling gjennom datadeling tilrettelegger for at innbyggere og helseaktører kan ha en mer dynamisk informasjonsdeling med andre helseaktører

Formål og bruksområde

Dette dokumentet beskriver nasjonal referansearkitektur for datadeling innen helse- og omsorgstjenesten.

Dokumentet er retningsgivende for helse- og omsorgssektoren. Det vil si at det beskriver nasjonale myndigheters oppfatning av hva som er god praksis innenfor dette området.

Aktuelt for

  • Referansearkitekturen er primært rettet mot beslutningstakere og arkitekter.
  • Referansearkitekturen er også relevant for prosjektledere og utviklere innen helse- og omsorgstjenesten.