Hopp til hovedinnhold

Rekvirering av medisinske tjenester v1.6

Melding for rekvirering av tjenester innen radiologi og laboratoriemedisin

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Standarden beskriver en melding for rekvirering av tjenester innen radiologi og laboratoriemedisin.

Profiler

Radiologi v1.6 inneholder krav som viser hvordan Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 skal brukes for å henvise til bildediagnostiske undersøkelser. Kravene er de sammen som i Rekvirering av medisinske tjenester v1.6, men profilen er lettere å lese.

Laboratoriemedisin v1.6 inneholder krav som viser hvordan Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 skal brukes for å henvise til laboratoriemedisin.

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for.

Hjemmel

For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 9.

VirksomhetstypeObligatoriskAnbefalt
Virksomheter som tilbyr radiologiske undersøkelserMotta
Virksomheter som bestiller radiologiske undersøkelser Sende
Spørsmål om dokumentet?
Meldingshjelp