Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for logging ved data- og dokumentdeling

Data- og dokumentdeling tas i bruk på stadig flere områder innen helse- og omsorgstjenesten.

Formål og bruksområde

En av hovedutfordringene er at krav og retningslinjer for logging tolkes og implementeres ulikt i sektoren.

Dette dokumentet tar utgangspunkt i tre utfordringer:

  1. Det er uklare formål med hvorfor vi logger. Dette fører ofte til at det er vanskelig å enes om hva og hvor mye som skal logges. Dokumentet beskriver de mest aktuelle formålene.
  2. Virksomheter har forskjellige tolkninger av hva kravene er til logging. Dokumentet beskriver hvilke krav og retningslinjer som gjelder for logging ved bruk av data- og dokumentdeling.
  3. Det er uklart hvilke hendelser som skal logges ved bruk av data- og dokumentdeling. Dokumentet beskriver hvilke hendelser som skal logges.

Aktuelt for

  • Arkitekter, prosjektledere og andre som jobber med spesifikasjon og implementering av data- og dokumentdelingsløsninger