Hopp til hovedinnhold

Spørretjenesten Pasientens fastlege

Spørretjenesten Pasientens fastlege viser hvem som er fastlege for en pasient

Formål og bruksområde

Spørretjenesten Pasientens fastlege viser hvem som til en hver tid er gjeldende fastlege for en pasient.

Grensesnittet ligger i Fastlegeregisteret til Helsedirektoratet og Helfo og som Norsk helsenett (Grunndata) drifter og forvalter. Helfos systemer sender og mottar meldingen.

Helsedirektoratet fastsetter hvilke grupper og systemer som får tilgang til spørretjenesten Pasientens fastlege, og følger av opplistingen under.

Standarden erstatter Spørretjenesten Pasientens fastlege (HIS 1022:2010) [utgått]

Kan benyttes av (både sende og motta)

Tjenesteytere

 • Privatpraktiserende helsetjenesteytere med godkjent autorisasjon
 • Audiopedagog
 • Logoped
 • Helseforetak utenom sykehusapotek
 • AMK-sentraler
 • Legevaktstjeneste
 • Kommunehelsetjenesten
 • Apotek
 • Rehabilitering med avtale med RHF eller kommune
 • Fylkeslegen
 • NAV

Systemer

 • e-resept (Norsk helsenett)
 • Kjernejournal (Norsk helsenett)
 • Digital dialog fastlege (Norsk helsenett)
 • KUHR (Helfo)
 • HESA (Helfo)
 • Blåreseptsøknader og vedtaksspørring (Helfo)

Anbefaling

 • Anbefalt av Helfo

Teknisk informasjon

Litt om testmiljø i Norsk Helsenett:

Teknisk dokumentasjon i testmiljøet (ikke nødvendig med innlogging):

Teknisk dokumentasjon i produksjonsmiljøet (tilgjengelig via Helsenettet, med brukernavn/passord fra sikker sone):

Kontakt

Kontakt tekniske spørsmål
Norsk helsenett
Kontakt faglige spørsmål
Helfo