Hopp til hovedinnhold

Svar innkalling dialogmøte

Last ned

Svar inkalling dialogmøte kan lastes ned fra nav.no.

Formål og bruksområde

Meldingen benyttes til å svare på innkalle til dialogmøte 2 og 3 i sykefraværsoppfølgingen elektronisk.

NAV mottar meldingen.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorsik

Virksomheter hvor leger er pålagt å sende inn legeerklæring ved arbeidsuførhet.

MERK: Unntak beskrevet i Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten.

Sende

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.2

Kontakt
NAV