Hopp til hovedinnhold

Sykmelding

Last ned

Last ned meldingsbeskrivelse og teknisk dokumentasjon på nav.no.

Formål og bruksområde

Meldingen benyttes til å overføre NAVs blankett ”Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding 08-07.04 Bokmål Fastsatt 6.88 Endret 06.2015” elektronisk.

NAV mottar meldingen.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt

​​Virksomheter hvor leger er pålagt å sende inn legeerklæring ved arbeidsuførhet.

MERK: Unntak beskrevet i Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten.

Sende
Andre virksomheter som sender inn medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom Sende

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Kontakt
NAV