Hopp til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav

Formål og bruksområde

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. Del 1 (dette dokumentet) inneholder termer og definisjoner som benyttes i alle delene av standarden. I tillegg beskrives konseptet tjenestebasert adressering og bruk av Adresseregisteret som kilde til adresseinformasjon.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatoriskAnbefalt
HelseforetakBruke
Private sykehusBruke
Medisinske laboratorier og radiologiske tjenesterBruke
Kommunal helse- og omsorgstjenesteBruke
Andre virksomheter som yter helsehjelp Bruke

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger paragraf 4

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Kontakt