Hopp til hovedinnhold
Søk

Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav

Formål og bruksområde

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. Del 1 (dette dokumentet) inneholder termer og definisjoner som benyttes i alle delene av standarden. I tillegg beskrives konseptet tjenestebasert adressering og bruk av Adresseregisteret som kilde til adresseinformasjon.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Helseforetak Bruke
Private sykehus Bruke
Medisinske laboratorier og radiologiske tjenester Bruke
Kommunal helse- og omsorgstjeneste Bruke
Andre virksomheter som yter helsehjelp Bruke

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger paragraf 4

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta.

Kontakt

    Meldingshjelp