Søk

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Innføring av standarden

Standarden er under innføring. For frister og tidsplaner innføringsløp se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Formål og bruksområde

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. Del 2 (denne delen) av inneholder krav til bruk av identifikatorer i den elektroniske meldingsutvekslingen. Denne delen er spesielt viktig for de som utvikler løsninger som benyttes for å sende og/eller motta elektroniske meldinger, samt personell som har ansvar for vedlikehold eller drift av slike løsninger.

Informasjonsside om tjenestebasert adressering.

Gjelder for

Virksomhetstype
Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger.

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta.

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei