Hopp til hovedinnhold
Søk

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Innføring av standarden

Standarden er under innføring. For frister og tidsplaner innføringsløp se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Formål og bruksområde

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. Del 2 (denne delen) av inneholder krav til bruk av identifikatorer i den elektroniske meldingsutvekslingen. Denne delen er spesielt viktig for de som utvikler løsninger som benyttes for å sende og/eller motta elektroniske meldinger, samt personell som har ansvar for vedlikehold eller drift av slike løsninger.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Helseforetak Bruke
Private sykehus Bruke
Medisinske laboratorier og radiologiske tjenester Bruke
Kommunal helse- og omsorgstjeneste Bruke
Andre virksomheter som yter helsehjelp Bruke

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger paragraf 4

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta.

Kontakt
Meldingshjelp