Hopp til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Innføring av standarden

Standarden er under innføring. For frister og tidsplaner innføringsløp se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Formål og bruksområde

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. Del 2 (denne delen) av inneholder krav til bruk av identifikatorer i den elektroniske meldingsutvekslingen. Denne delen er spesielt viktig for de som utvikler løsninger som benyttes for å sende og/eller motta elektroniske meldinger, samt personell som har ansvar for vedlikehold eller drift av slike løsninger.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatoriskAnbefalt
HelseforetakBruke
Private sykehusBruke
Medisinske laboratorier og radiologiske tjenesterBruke
Kommunal helse- og omsorgstjenesteBruke
Andre virksomheter som yter helsehjelp Bruke

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger paragraf 4

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Kontakt
Meldingshjelp