Hopp til hovedinnhold

Veileder for bruk av FAIR-prinsippene for helsedatakilder

FAIR-prinsippene er veiledende arkitekturprinsipper som skal tilrettelegge for deling og gjenbruk av data.

Evalueringsskjema

I tillegg til veilederen er det et laget et skjema som helseregisterne kan bruke for å vurdere i hvilken grad de oppfyller FAIR-prinsippene.

Last ned FAIR Evalueringsskjema v1.0 (excel)

FAIR-prinsippene

FAIR-prinsippene er veiledende arkitekturprinsipper som skal sikre at forskningsdata kan deles og gjenbrukes. FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. På norsk er dette oversatt til søkbare, tilgjengelige, interopereable og gjenbrukbare.

Om veilederen
Dokumentet er en norsk versjon av de internasjonale prinsippene og er i hovedsak er rettet mot norske helseregistre. Prinsippene er også relevante for andre helsedatakilder som helseundersøkelser, biobanker og forskerdatasett.

Innspillsrunde

Det ble gjennomført en åpen innspillsrunde på ehelse.no med frist for innspill 1. oktober 2020.

Det kom inn mange gode og konkrete forslag til forbedringer av veilederen og Direktoratet for e-helse takker for verdifulle tilbakemeldinger. Flere av forslagene til endringer er tatt inn i dokumentet.

Les innspillene som kom inn:

Kontakt

Helsedataprogrammet