Hopp til hovedinnhold

Veileder for utvikling av datadelingsgrensesnitt

Veilederen presenterer nasjonalt anbefalte kommunikasjonsrammeverk for datadeling

Formål og bruksområde

Denne veilederen presenterer anbefalinger for utvikling av datadelingsgrensesnitt, og er utarbeidet for å bidra til at sektoren skal kunne ta i bruk datadeling på en mer enhetlig måte.

Aktuelt for

  • Dokumentet er primært rettet mot arkitekter og utviklere hos leverandører og i prosjekter i helsesektoren som planlegger eller gjennomfører realisering av datadelingsgrensesnitt.

Mer om dokumentet

Erfaringer fra tidligere prosjekter er at når samhandlingsbehov skal implementeres mellom virksomheter, diskuteres ofte teknologivalg uten å ha fokus på hvilke behov man skal løse. For å løfte diskusjonene opp fra teknologilaget har Direktoratet for e-helse definert noen generiske samhandlingsmønstre som er gjenkjennbare for ulike interessenter som jobber med samhandling mellom virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Disse mønstrene kan enklere knyttes til de forretningsmessige behovene for samhandling gjennom å analysere egenskapene til samhandlingsbehovene og vurdere hvilket samhandlingsmønster som dekker egenskapene best.

Samhandlingsmønstrene har vi valgt å kalle for samhandlingsmodeller og disse er identifisert:

  • Meldingsutveksling – overføring av strukturerte data til kjent mottaker (som en del av en automatisk prosessering).
  • Dokumentutveksling– overføring av godkjent, lesbart dokument, med varierende grad av struktur. I Norge har vi ofte omtalt dokumentutveksling som meldingsutveksling, og en elektronisk melding kan derfor dekke både meldingsutveksling og dokumentutveksling.
  • Dokumentdeling – deling av godkjent, lesbart dokument gjennom felles infrastruktur/tjenester.
  • Datadeling - deling av eller samarbeid om strukturert informasjon gjennom felles ressurser/tjenester.
  • Direkte tilgang - (Innsyn) til fellesløsning eller løsning i en annen virksomhet.
  • Samhandling i felles kjernesystem.

Samhandlingsmodellene kjennetegnes ved at de dekker ulike generiske samhandlingsbehov i helsesektoren, både mellom virksomheter og mellom virksomheter og innbyggere. Samhandlingsmodellene stiller krav til hvordan virksomhetene må integrere sine løsninger seg imellom eller mot nasjonale fellesløsninger for å oppnå god samhandlingsevne. Det er ikke nødvendigvis klare skiller mellom de ulike samhandlingsmodellene. Flere nasjonale- og internasjonale standarder og -teknologier vil kunne benyttes i flere av samhandlingsmodellene.

Denne veilederen omhandler samhandlingsmodellen datadeling. Ved bruk av datadeling forventer brukere at samhandlingen skjer i sanntid. Datadeling realiseres gjennom å etablere datadelingsgrensesnitt som en helseaktør tilgjengeliggjør for andre helseaktører.

Datadelingsgrensesnitt gjøres tilgjengelig for andre aktører gjennom bruk av webteknologi. Datadelingsgrensesnitt må støtte både lesing, registrering, sletting og oppdatering av helseog personopplysninger. Et datadelingsgrensesnitt kan realiseres som et web API.