Hopp til hovedinnhold
Søk

Nordiske helseportaler (National Health Portals in the Nordics)

Direktoratet for e-helse lager sammen med Sverige, Danmark og Finland en analyse av landenes e-helseportaler – National Health Portals in the Nordics.

Tall for besøk per innbygger

Antall besøk på de nordiske e-helseportalene økte kraftig i forbindelse med koronapandemien. Etter hvert som pandemien avtok gjennom første halvdel av 2022, avtok også besøkene til portalene. Holder man den trafikken som er knyttet til koronarelaterte tjenester utenfor, ser man i alle landene en vedvarende økt bruk av tjenestene i portalene gjennom hele måleperioden.

Besøk per innbygger nasjonale portaler 2011-2022
Besøk per innbygger nasjonale portaler 2011-2022.

Last ned rapporter

National Health Portals in the Nordics 2023 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2022 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2021 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2019 (PDF)

Alle de nordiske landene har nasjonale helseportaler

Danmark og Norge har i hovedsak nasjonale tjenester tilgjengelig gjennom portaler, selv om det er noen regionale forskjeller i Norge.

Nordiske helseportaler.png
Sundhed.dk, Helsenorge og 1177 Vårdguiden.

Sverige har større grad av regionale forskjeller i tilgjengelige tjenester gjennom portalen, da regionene har selvstyre til å velge hvilke tjenester de vil tilby sine innbyggere gjennom 1177 Vårdguiden.

I Finland er Kanta nasjonal helseportal, men den har begrensede tjenester, da de fleste byer/kommuner eller regioner også har egne portaler der innbyggere kan få tilgang til ulike tjenester, mulighet for timebestilling mv.

Målgrupper for de nasjonale helseportalene

De nasjonale helseportalene er primært rettet mot å betjene landets innbyggere. I Danmark og Finland er det også tjenester for helsepersonell, for eksempel tilgang til journaldokumenter og informasjon om sykdommer og behandling (doktor håndbok).

Sundhed.dk var opprinnelig rettet mot leger og fastleger, nå betjenes helsepersonell og innbyggere likt. Finland har i tillegg tjenesteleverandører som en del av målgruppen.

Det er en tendens i alle de nordiske landene at de nasjonale e-helseportalene i økende grad fungere som innbyggernes inngang til et større økosystem av helseinformasjon, der de får tilgang til kontakt med og informasjon fra flere og flere helsetjenester og grupper av helsepersonell.

Mer norsk e-helsestatistikk

Nasjonale kvalitetsindikatorer (helsedirektoratet.no)
Statistikk og datakilder (helsetilsynet.no)
Nøkkeltall og statistikk (difi.no)
Helsestatistikk (ssb.no)

Internasjonal e-helsestatistikk

Sverige (inera.se)
Finland (thl.fi)
Danmark (medcom.dk)
Nederland (niktiz.nl)

Kontakt

Jarle Hersvik (e-post), seniorrådgiver Direktoratet for e-helse