Hopp til hovedinnhold

Nordiske helseportaler (National Health Portals in the Nordics)

Helsedirektoratet lager sammen med Sverige, Danmark og Finland en analyse av landenes e-helseportaler – National Health Portals in the Nordics.

Tall for besøk per innbygger

Antall besøk på de nordiske e-helseportalene økte kraftig i forbindelse med koronapandemien. Etter hvert som pandemien avtok gjennom 2022, avtok også besøkene til portalene. I 2023 har denne trenden flatet ut, og har i flere tilfeller økt. Holder man den trafikken som er knyttet til koronarelaterte tjenester utenfor, ser man i alle landene en vedvarende økt bruk av tjenestene i portalene gjennom hele måleperioden. 

 

Grafen viser at besøk til portalene synker etter 2021, men har begynt å flate seg ut
Besøk per innbygger nasjonale portaler 2011-2023.

Alle de nordiske landene har nasjonale helseportaler

Norge har i hovedsak nasjonale digitale helsetjenester tilgjengelig gjennom Helsenorge, selv om det er noen regionale forskjeller i tilgang og bruk. I Danmark er Sundhed.dk også primærkilde til helserelatert informasjon, men blant annet digital kommunikasjon med legepraksis går gjennom en annen helseportal (Min Læge). 

Nordiske helseportaler.png
Sundhed.dk, Helsenorge og 1177 Vårdguiden.

Sverige har større grad av regionale forskjeller i tilgjengelige tjenester gjennom portalen, da regionene har selvstyre til å velge hvilke tjenester de vil tilby sine innbyggere gjennom 1177 Vårdguiden. 

I Finland er Kanta nasjonal helseportal, men den har begrensede tjenester, da de fleste byer/kommuner eller regioner også har egne portaler der innbyggere kan få tilgang til ulike tjenester, mulighet for timebestilling mv. 

Målgrupper for de nasjonale helseportalene

De nasjonale helseportalene er primært rettet mot å betjene landets innbyggere. I Danmark og Finland er det også tjenester for helsepersonell, for eksempel tilgang til journaldokumenter og informasjon om sykdommer og behandling (doktor håndbok). I Sverige har de arbeidet med å utvikle tjenester rettet mot helsepersonell de siste årene. 

Sundhed.dk var opprinnelig rettet mot leger og fastleger, nå betjenes helsepersonell og innbyggere likt. Finland har i tillegg tjenesteleverandører som en del av målgruppen. 

Det er en tendens i alle de nordiske landene at de nasjonale e-helseportalene i økende grad fungerer som innbyggernes inngang til et større økosystem av helseinformasjon, der de får tilgang til kontakt med og informasjon fra flere og flere helsetjenester og grupper av helsepersonell. 

Last ned rapporter

National Health Portals in the Nordics 2024 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2023 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2022 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2021 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2019 (PDF)

Mer norsk e-helsestatistikk

Nasjonale kvalitetsindikatorer (helsedirektoratet.no)
Statistikk og datakilder (helsetilsynet.no)
Nøkkeltall og statistikk (difi.no)
Helsestatistikk (ssb.no)

Internasjonal e-helsestatistikk

Sverige (inera.se)
Finland (thl.fi)
Danmark (medcom.dk)
Nederland (niktiz.nl)

Kontakt

Jarle Hersvik (e-post), seniorrådgiver Helsedirektoratet