Hopp til hovedinnhold

Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren

Sammen om helhetlige, trygge og nyskapende tjenester som fremmer helse og mestring.

Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi for digitalisering, og skal bidra til felles overordnede prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge.

Det er prioritert fem strategiske mål som representerer satsingsområdene som sektoren skal jobbe sammen om frem mot 2030.

Les Mariann Hornnes og Rune Simensens introduksjon til strategien her.

Plan for realisering av nasjonal e-helsestrategi

Plan for realisering består av veikart som viser aktiviteter for å nå målene og indikatorer som viser forventet måloppnåelse.

Om Nasjonal e-helsestrategi

Forslag til nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgsektoren ble sendt på åpen høring 31. mai 2022 og hadde frist 1. oktober 2022. Du finner mer informasjon om høringen og en oppsummering av høringssvarene på ehelse.no.

Last ned strategidokumentene