Hopp til hovedinnhold

Akson: – Innbyggere og helsepersonell skal gjøre løsningene bedre

Tett involvering av med brukerne er blant Direktoratet for e-helses anbefalinger i den siste rapporten om Akson – felles kommunal journal og helhetlig samhandling.

– Vi anbefaler et bredt sammensatt innbyggerpanel med representanter fra pasient-, bruker- og pårørendegrupper. Disse representantene skal gi råd, og bidra til at løsningene dekker brukernes behov, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland.

– Vi mener at de beste løsningene er de vi skaper vi sammen. Helsepersonell skal være med å forme den felles kommunale journalløsningen slik at den blir et godt arbeidsverktøy tilpasset behovene i de ulike delene av tjenesten, presiserer Bergland. Direktoratet for e-helse ønsker at helsepersonell som deltar i dette arbeidet fortsatt jobber i tjenesten, slik at de vet hvor skoen trykker. I tillegg anbefaler direktoratet at innbyggere er aktivt med for å sikre at felles kommunal journal også ivaretar pasienter og pårørendes behov på en god måte. 

Involvering Akson
Involvering vil stå sentralt i løsningene som skal utvikles gjennom Akson. Foto: Øyvind Eide.

Felles kommunal journalløsning vil gi helsepersonell bedre støtte til arbeidsprosessene, og vil være en mer strukturert journal enn det vi har i dag. En strukturert pasientjournal gir nyttig informasjon som også kan gjenbrukes til andre formål. Samtidig er det viktig struktureringen ikke fører til unødvendig merarbeid for helsepersonell. Derfor er det et poeng at nettopp helsepersonell deltar i beslutningene knyttet til løsningsutformingen. 

– Tett kontakt med dem som skal bruke løsningene, er avgjørende for å lykkes med Akson. Det må være en balanse mellom brukervennlighet og ønsket om å samle gode data til kvalitetsforbedring, statistikk og styring, sier Bergland.

Les nyhetssaken om rapporten Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 29. februar.

Akson