Hopp til hovedinnhold

App for effektiv smittesporing

Næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter jobber nå sammen i ekspressfart om en app for mer effektiv sporing av koronasmitte. Direktoratet for e-helse er en av bidragsyterne i arbeidet, som ledes av Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet samarbeider med det statlige selskapet Simula Research Laboratory for å få på plass appen, mens Direktoratet for e-helse og Forskningsrådet bistår i arbeidet. Direktoratet har blant annet lånt ut lederressurser til arbeidet.

– Lykkes appen kan det bety raskere nedtrapping av inngripende tiltak som treffer hele befolkningen, sier Christine Bergland. Hun har sammen med lederne i de andre virksomhetene som bidrar, skrevet en kronikk om appen i VG.

–  Vi tror appen kan bli ett av flere verktøy for å redusere smitte, men dette er et utprøvende tiltak og vurderinger og arbeid gjenstår for å sikre personvernet, det smittevernfaglige og stabiliteten til programvaren samt implementeringen i smitteoppsporingsarbeidet. Vi arbeider nå intensivt med disse avklaringene før vi kan tilby et slikt digitalt verktøy, sier Gun Peggy Knudsen, divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Les mer om appen på Folkehelseinstituttets nettsider.