Hopp til hovedinnhold

DigiUng vant Bedre stat-prisen

DigiUng-programmet fikk Bedre stat-prisen av finansminister Trygve Slagsvold Vedum under Årskonferansen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 7. februar.

– Dette er en fantastisk anerkjennelse av samarbeidet mellom flere aktører. DigiUng har lyktes med å samle digitale tjenester for ungdom på ett sted – slik at de enkelt kan finne informasjon og tjenester de har bruk for, sier direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse.

Hornnes deltar i DigiUngs strategiske styringsgruppe sammen med direktør Hege Nilssen i Bufdir og helsedirektør Bjørn Guldvog, som leder styringsgruppen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum berømmer virksomhetene som har deltatt i DigiUng-prosjektet for å jobbe annerledes, tenke nytt og ikke minst tenke sammen.

– DigiUng er opptatt av dem det gjelder, nemlig brukerne av nettstedet. Det er fint å se at ulike virksomheter kan samarbeide på tvers for å gi unge den informasjonen de trenger på ett sted. Dette er til inspirasjon for andre, sier Vedum.

DigiUng-programmet samler offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted, med Ung.no som kommunikasjonskanalen. Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet, som startet tilbake i 2014. 

Vinnere og utdelere av bedre stat-prisen 2023
Fra venstre: finansminister Trygve Slagsvold Vedum, direktør i Bufdir, Hege Nilssen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen og direktør i DFØ, Hilde Singsaas. Foto: DFØ

Satt ungdoms behov i sentrum

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Bedre stat-prisen skal inspirere til mer helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester, og gi anerkjennelse til dem som tenker nytt rundt styring, ledelse og organisering.

– Så utrolig flott å få bekreftet det vi har ønsket hele veien – at sammen bygger vi en bedre stat for barn og unge i Norge. Og det skal vi fortsette med i årene fremover, understreker Bjørn Guldvog.

Mariann Hornnes ehelse.jpg
Direktør i Direktoratet for e-helse, Mariann Hornnes. Foto: Ingar Sørensen

Jobber brukersentrert

– DigiUng har hele tiden jobbet brukersentrert, de har satt ungdom og deres behov i sentrum, og derfor blir løsningene også tatt i bruk av ungdom. I tillegg til den tverrfaglige innsatsen bak DigiUng, er gjenbruk av eksisterende digital infrastruktur også en viktig suksessfaktor, sier Mariann Hornnes.

Direktoratet for e-helse har ledet RettPå, et av prosjektene i DigiUng, som testet ut hvordan ungdom mellom 13-20 år kunne få samlet og enkel tilgang på informasjon om rettigheter. Det langsiktige målet er å gi ungdom trygghet og forståelse rundt egne rettigheter, slik at de kan få den hjelpen de trenger på tvers av sektorer. RettPÅ-prosjektet hadde utspring i livshendelsen Alvorlig syk barn i regjeringens digitaliseringsstrategi.

I konkurranse med dyktige finalister

De andre finalistene var:

  • Politidirektoratet for Politiets nettpatruljer
  • Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten, Tolletaten og Politiets Fellestjenester

I sin begrunnelse har juryen lagt vekt på i hvilken grad:

  • Tiltaket faktisk har ført til effektivisering og forbedringer i virksomheten(ene)
  • Tiltaket har ført til positive effekter for brukere og samfunn
  • Tiltaket har ført til en mer helhetlig og brukervennlig forvaltning
  • Tiltaket er nyskapende og om det har overføringsverdi til andre deler av forvaltningen

Dette er DigiUng

  • DigiUng er et program for å samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Ung.no er kommunikasjonskanalen.
  • Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet
  • I 2023 er DigiUng en av regjeringens store tverrsektorielle satsinger
  • DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse