Hopp til hovedinnhold

Praktisk informasjon om endringene fra 1. januar 2024 på e-helseområdet

Regjeringen besluttet i revidert nasjonalbudsjett endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Endringene iverksettes 1. januar 2024 og innebærer store endringer for flere av organisasjonene i den sentrale helseforvaltningen, inkludert Direktoratet for e-helse.

Formålet med endringene er effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatene, samt en mer hensiktsmessig og samordnet etatsstyring fra departementets side. I tillegg skal endringene bidra til bedre støtte til kommunene, bedre tilrettelegging for digitalisering og styrket helseberedskap og bedre utnyttelse av helsedata.

For Direktoratet for e-helse betyr dette at myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet skal styrkes og kobles tettere til tjenesteutviklingen. Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet slås sammen, bortsett fra Helseregisterområdet inklusiv Helsedataservice. Dette flyttes til Folkehelseinstituttet, og samles med instituttets egne registre samt Kreftregisteret og registre fra Helsedirektoratet som også flyttes over.

Kontaktinformasjon og besøksadresser

Postadresse:

Helsedirektoratet
Postboks 220 Skøyen
0213 Oslo

E-post:
[email protected]

Telefon
(+47) 47 47 20 20

Besøksadresser e-helseområdet Oslo og Trondheim

(gjelder inntil videre)

Oslo: Verkstedveien 1, 0277 Oslo

Trondheim: Sorgenfriveien 11, 7031 Trondheim

Fakturaadresse til Helsedirektoratet:

Ny fakturaadresse fra 01.01.24 for alle aktiviteter som overføres til Helsedirektoratet er Helsedirektoratets organisasjonsnummer: 983 544 622

Alle fakturaer og kreditnotaer må sendes som elektronisk handelsformat, EHF (jf. gjeldende forskrift om IT - standard i offentlig forvaltning §10).

Postadresse faktura

Helsedirektoratet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746, Torgarden
7468 Trondheim

For mer informasjon, se Helsedirektoratets hjemmesider

Postadresse Folkehelseinstituttet:

Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

E-post:
[email protected]

Telefon:
+ 47 21 07 70 00

Besøksadresser Helsedataservice Tynset og tidligere avdeling helsedata i Oslo og Trondheim:

Tynset:
Aumliveien 4C
2500 Tynset

Oslo:
Marcus Thranes gt. 6
0473 Oslo

Trondheim:
Holtermanns veg 70
7031 Trondheim

Fakturaadresse til Folkehelseinstituttet for helsedata og Helsedataservice:

Fakturaadresse er organisasjonsnummer til Folkehelseinstituttet (FHI): 983 744 516

Alle fakturaer og kreditnotaer må sendes som elektronisk handelsformat, EHF (jf. gjeldende forskrift om IT - standard i offentlig forvaltning §10).

Postadresse faktura
Folkehelseinstituttet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746, Torgarden
7468 Trondheim

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttet hjemmesider

Fakturaer til Direktoratet for e-helse

Alle fakturaer til Direktoratet for e-helse med forfall i 2024 vil bli overført og betalt av hhv. Helsedirektoratet eller FHI. Alle fakturaer og kreditnotaer må sendes som elektronisk handelsformat, EHF (jf. gjeldende forskrift om IT - standard i offentlig forvaltning §10).

Direktoratet for e-helses avtaler

De nye organisasjonene overtar ansvaret for Direktoratet for e-helses løpende avtaler. Nye anskaffelser på e-helseområdet gjøres av henholdsvis Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2024.

Hovednettsteder, LinkedIn-profil og nyhetsbrev

Nettstedet ehelse.no vil bli slått sammen med helsedirektoratet.no. Det vil si at ehelse.no på sikt vil opphøre som eget nettsted. Innholdet og tjenestene på ehelse.no vil bli gradvis overført til helsedirektoratet.no. 

Allerede fra 1. januar vil nye nyhetssaker og publikasjoner på e-helseområdet publiseres på helsedirektoratet.no. Om oss-informasjon og informasjon om ledelsen vil også være publisert på helsedirektoratet.no fra og med 1. januar. 

ehelse.no vil fortsette å eksistere frem til arbeidet med å integrere innholdet og tjenestene på helsedirektoratet.no er gjennomført. 

Direktoratet for e-helses profil på LinkedIn vil bli slått sammen med Helsedirektoratets profil

helsedata.no fortsetter som før. 

Abonnerer du på et nyhetsbrev fra Direktoratet for e-helse, vil du fortsatt motta disse i 2024, men fra ny avsender. 

Arkiv

Direktoratet for e-helses arkiv lukkes 21. september og etableres som historisk arkiv fra 2. januar 2024.

Av tekniske grunner vil vi ikke ha mulighet til å gi innsyn i dokumenter i henhold til offentleglova i perioden fra 21. desember 2023 til 2. januar 2024. Vi forstår at dette kan være en ulempe, og forsikrer om at vi jobber for å sikre en jevn overgang og minimale forstyrrelser i tjenestene våre. Svar på innsynsforespørsel vil bli gitt av Helsedirektoratet i januar 2024, jf. forvaltningsloven § 11a.

Takk for tålmodighet og forståelse i denne overgangsperioden. For ytterligere spørsmål vedrørende innsynsbegjæringer, ta gjerne kontakt.