Hopp til hovedinnhold

Europeisk infrastruktur for sekundærbruk av helsedata

Prosjektet FAIR Secure Provision and Use of Health data in Norway (SPUHiN) har fått innvilget €1,2 millioner fra EU.

SPUHiN-prosjektet er i regi av Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og inngår i arbeidet om å klargjøre Norge til å møte EUs fremtidige krav til sekundærbruk av data. Prosjektet skal i løpet av perioden 2023-2025 levere utbedret metadata og krav til sikre analyserom og sikker datatransport i Norge med finansiell støtte fra programmet EU4Health.

– Det er viktig at Norge blir en del av en desentralisert infrastruktur for gjenbruk av helsedata til forskning, statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Dette vil legge til rette for økt internasjonalt samarbeid, og det vil være med på å utnytte potensialet som ligger i norske helsedata, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør helsedata.

Portrettbilde av  Håvard Kolle Riis
SPUHiN-prosjektet vil være med på å utnytte potensialet som ligger i norske helsedata, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør helsedata. 

Internasjonale standarder er avgjørende for hvordan man i fremtiden vil samhandle om helsedata. European Health Data Space (EHDS) er forslag til forordning for et felles europeisk område for helsedata hvor målet er å fremme sikker tilgang til helsedata på tvers av landegrenser. EHDS søker blant annet å synliggjøre verdien av en samordnet infrastruktur, juridisk rammeverk og et økosystem for sekundærbruk av helsedata i EU. Tanken er å utvikle et desentralisert nettverk hvor forskere kan finne, forespørre og få tilgang til helsedata. Norge skal sammen med en rekke EU-land, EUinstitusjoner og forskningsmiljøer teste løsninger i forbindelse med den forventede fremtidige EHDS-forordningen. I SPUHiN-prosjektet arbeider Direktoratet for e-helse tett sammen med analyseinfrastrukturene TSD ved Universitetet i Oslo, HUNT Cloud ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og SAFE ved Universitetet i Bergen om å tydeliggjøre spillereglene for leverandører av sikre analyserom og sikker datatransport basert på utviklingen i EU. Prosjektet vil også bidra til et akselerert arbeid med å sikre komplette og oppdaterte metadata fra de nasjonale helsedataregistrene.

- Prosjektet har styrket vårt samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, et viktig ledd i direktoratets arbeid med å tilrettelegge for gjenbruk av eksisterende analysetjenester. Målet er at dette skal bidra til enklere, raskere og ikke minst sikrere tilgang til helsedata, sier Kolle Riis.

Forordningen innebærer et desentralisert nettverk hvor man setter opp såkalte Health Data Access Bodies (HDAB) i hvert land. En HDAB vil fungere som en digital inngangsportal til sekundærbruk helsedata i det respektive landet. I Norge vil Helsedataservice etableres som HDAB, og vil kunne sørge for sikker tilgang til helsedata til sekundærformål på tvers av landegrenser.