Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2024: Gledelig og nødvendig satsning på digitalisering i helse- og omsorgssektoren

Regjeringen signaliserer at de vil ta flere viktige grep på digitaliseringsområdet i helse- og omsorgssektoren. Løsninger som skal gi bedre digital samhandling og en ny helseteknologiordning løftes frem i statsbudsjettet. – Her var det flere gode nyheter for oss som jobber for å skape et enklere Helse-Norge.

Det sier direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse etter at statsbudsjettet ble offentliggjort i dag. 

Digital samhandling er høyt etterspurt i sektor 

Direktoratet for e-helse har, sammen med sektor, prioritert arbeidet med digital samhandling høyt de siste årene. 

– Vi er spesielt glade for at regjeringen foreslår videre satsning på digital samhandling. Pasientens legemiddelliste og pasientens journaldokumenter er høyt etterspurt i sektor. Regjeringen støtter med dette opp under sektorens prioriteringer, sier en fornøyd Mariann Hornnes. 

Portrettbilde av en smilende Mariann Hornnes
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, er fornøyd med at det satses på digitalisering i helse- og omsorgssektoren i statsbudsjettet for 2024. Foto: Ingar Sørensen

Helt konkret foreslår regjeringen 100 millioner kroner til videre utvikling av digital samhandling. Over seks år legger regjeringen til grunn at det skal være en ramme på 1,25 milliarder kroner for gjennomføring av de nasjonale tiltakene for digital samhandling. 

I tillegg til nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste og pasientens journaldokumenter, har sektoren prioritert og anbefalt å ferdigstille kritisk informasjon og datadeling for digital hjemmeoppfølging. Samlet vil tiltakene bidra til et mer sammenhengende pasientforløp og gi nytte for både innbygger og helsepersonell. 

Arbeidet med en ny helseteknologiordning tar form 

Regjeringen skal etablere en helseteknologiordning fra 2024. I statsbudsjettet foreslår regjeringen 150 millioner til ordningen. 

– Noe av det mest spennende vi jobbet med i 2022 var utredningen av en helseteknologiordning. Helseteknologiordningen vil kunne være en støtte for kommunene til å løse noen av journalutfordringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier Hornnes. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å etablere ordningen i samarbeid med Helsedirektoratet. Planen er at den skal kunne søkes på allerede i høst.  

– Regjeringens foreslåtte bevilgning gjør at vi nå kan ta arbeidet et viktig steg videre, legger Hornnes til. 

26 millioner kroner til utprøving av digitalt helsekort for gravide 

I mars i år leverte direktoratet en anbefaling til departementet om digitalt helsekort for gravide. I budsjettet foreslår regjeringen 26 millioner kroner til videre arbeid. 

– Denne nyheten har allerede fått masse positiv oppmerksomhet. Med et digitalt helsekort kan man enklere samle og dele data fra svangerskap, barsel og fødsel. Dette reduserer risikoen for at opplysninger blir glemt eller utelatt. Digitalt helsekort for gravide er et etterlengtet tilbud som vi ser frem til å jobbe med videre, avslutter direktør Mariann Hornnes.