Hopp til hovedinnhold

Her møter du Direktoratet for e-helse på Arendalsuka 2023

Direktoratet for e-helse skal etter planen delta i 14 arrangementer under Arendalsuka. Her finner du våre talspersoner:

Mandag 14. august:

Tirsdag 15. august

  • Kl. 11-12 «Kommunene i front – etablering av lokale økosystem for samhandling». Her deltar divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, Lucie Aunan på et arrangement i regi av selskapet Visiba Care.
  • Kl. 13.13:45, er direktør Mariann Hornnes med i panelet som gir sine anbefalinger til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om digitalisering og dens rolle i å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester. «Samtale med helseminister Ingvild Kjerkol» heter arrangementet som er et samarbeid mellom EHIN og Norsk Helsenett og som strømmes av EHIN.
  • Kl. 14-14:45 inviterer de samme arrangørene til en spennende samtale med gjester om «Hvordan får vi fart på digitaliseringen», og de spør hvilke hindre som står i veien og hvordan kan vi frigjøre verdifull tid til pasientbehandling ved blant annet å gi helsepersonell informasjonen de trenger, når de trenger den. Direktør Mariann Hornnes deltar fra direktoratet som strømmes av EHIN
  • Kl. 15-16 deltar divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, Lucie Aunan, i arrangementet «En offensiv politikk for kunstig intelligens i helsetjenesten» i UIA-teltet. Arrangementet er et samarbeid mellom det nasjonale nettverket for kunstig intelligens i helsetjenesten (KIN), Norwegian Artificial Intelligence Consortium (NORA), Visual Intelligence - (Universitetet i Tromsø) og CAIR - Senter for forskning på kunstig intelligens (Universitetet i Agder) og strømmes av Universitetet i Agder (UIA). Etter arrangementet flytter deltakerne seg over til Torvet 10 hvor det blir rundebordsamtale, som ledes av seniorrådgiver Hilde Lovett fra Direktoratet for e-helse om temaet fra kl 16-18.

Onsdag 16. august

Torsdag 17. august

  • Kl. 11-11:45 skal fungerende divisjonsdirektør for strategi, Siv Ingebrigtsen, delta i en samtale om «Helseplattformen som utprøvingsarene for «Én innbygger - én journal». Hva har vi lært siden 2016 gjennom arbeidet med Helseplattformen og de øvrige initiativene relatert til «Én innbygger - én journal»? Hvordan kan det vi har lært tas videre på veien mot en mer sammenhengende helsetjeneste for oss alle? Arrangementet strømmes av EHIN.
  • Kl. 13-15 deltar fungerende avdelingsdirektør for avdeling innbyggertjenester, Inger Anette Finrud, i en workshop hos Universitetet i Agder, senter for e-helseforskning, om «Aktiv medvirkning i egen og næres helse 2030».
Arendalsuka.png