Hopp til hovedinnhold

Innføring av Helseplattformen: – Stor respekt for det enorme endringsarbeidet som gjøres

12. november tar St. Olavs hospital og seks nye kommuner i Trøndelag i bruk Helseplattformen. For første gang vil sykehus, spesialister med offentlig avtale og kommunehelsetjenesten ha tilgang til sentrale pasientopplysninger i en felles løsning.

Det jobbes videre med en løsning som også skal få fastlegene på Helseplattformen.

– Dette er et stort steg for å nå det helsepolitiske målet om at nødvendige helsedata skal følge pasienten, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Helseplattformen er et av flere strategiske tiltak for å nå de helsepolitiske målene i én innbygger – én journal. Pasienter og innbyggere skal få tryggere og bedre behandling og helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Mariann Hornnes ehelse.jpg
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, har stor respekt for arbeidet som gjøres i forbindelse med innføringen av Helseplattformen. Foto: Ingar Sørensen

Berømmer helsepersonell

Hornnes peker på at et slikt paradigmeskifte som nå skjer i Midt-Norge, er en stor omstilling for helse- og omsorgstjenesten. Når kommune og spesialist skal jobbe sammen i samme system kreves det standardisering av arbeidsprosesser og mer strukturering av data. Der man for eksempel tidligere har brukt ulike skjemaer for å kartlegge depresjon hos fastlege og på sykehus, standardiseres nå dette.

– Jeg må berømme helsepersonellet som gjennom å lære seg et nytt system og samtidig endre noe på måten de jobber på, er med på å bedre pasientsikkerheten. Dette er viktig for at nødvendige helsedata skal følge pasienten og for at innbyggerne skal kunne ta en større del i egen og næres helse, sier Hornnes.

Imponert over endringsarbeidet

– Jeg er imponert over den store innsatsen som legges ned av alle de involverte og endringsarbeidet som de nå står midt oppi. Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs Hospital, Trondheim kommune og de andre kommunene som nå skal koble seg på går foran og vinner erfaringer som hele Helse-Norge kan ta lærdom av, sier Hornnes.

Direktoratet for e-helse bidrar til å dokumentere denne erfaringen, og få til erfaringsdeling på tvers i helse- og omsorgssektoren, blant annet gjennom den nasjonale rådsmodellen.

– Vi ønsker alle de involverte lykke til med innføringen, sier direktoratsdirektøren.

Les mer om innføringen på Helseplattformens nettsider.