Hopp til hovedinnhold

Milepæler på rekke og rad for pasientens legemiddelliste

I Helse Vest meldes det nå om flere gjennombrudd i arbeidet med pasientens legemiddelliste. I Helse Nord mobiliseres det for utprøving. Så langt i år har hele 25 000 pasienter fått opprettet PLL.

Da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2024 tidligere i høst var det mange som jublet litt ekstra over bevilgninger til pasientens legemiddelliste (PLL).  Helt konkret foreslår regjeringen 100 millioner kroner til videre utvikling av digital samhandling, som inkluderer tiltaket pasientens legemiddeliste. 

PLL er en felles, digital oversikt over alle legemidlene en pasient bruker. Hensikten er å få ned tiden helsepersonell bruker på å innhente legemiddelopplysninger og redusere sannsynligheten for legemiddelfeil. 

25 000 pasienter har fått opprettet PLL 

I flere år har Helse Vest og Bergen kommune ledet an i arbeidet med å prøve ut pasientens legemiddelliste. Arbeidet har vært omfattende, nesten hele helse- og omsorgssektoren i vest deltar. Fastleger, sykehus og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten har ulike arbeidsprosesser og ulike journalsystemer. Prosjektet har støtt på tekniske utfordringer og utprøvingen har gradvis blitt utvidet. Nå melder samtlige aktører om gjennombrudd i arbeidet. Så langt i år har hele 25 000 pasienter fått opprettet PLL. 

Profilbilder av de seks personene fr asaken i hver sin sirkel
Øverst fra venstre: Katinka Nordheim Alme, Kristin Terkelsen Brekke og Christian Haugen. Nederst fra venstre: Rune Røren, Regin Hjertholm og Heidi Johansen.

Fra sykehusene Haukeland og Haraldsplass meldes det om stor fremgang. På mottaksklinikken på Haukeland sykehus er tilnærmet alle legene i gang med å bruke PLL. På Haraldsplass Diakonale sykehus har de nettopp nådd en viktig milepæl. 

– Etter en gradvis innføring siden starten av oktober, er alle de 130 legene som skriver resepter hos oss nå i gang med å bruke PLL. Det er en fantastisk milepæl. Det er selvsagt litt utfordrende med nye rutiner, for eksempel hvilke knapper man må trykke på, men det har gått overraskende bra så langt, sier Katinka Nordheim Alme, prosjektleder for pasientens legemiddelliste ved Haraldsplass Diakonale sykehus. 

PLL-prosjektet benytter seg av stafettpinneprinsippet, der hver enkelt behandler må oppdatere PLL med de endringene de selv har gjort. 

–Vi har i en tid nå fått oppleve nytten av å få inn pasienter med PLL fra fastlegen, og det føles veldig godt å endelig kunne levere en oppdatert stafettpinne tilbake til fastlegen, sier Alme. 

Sykehjemmene er i gang 

I Bergen kommune har Seksjonssjef for e-helse, Kristin Terkelsen Brekke, vært primus motor for PLL siden 2019. Hun melder stolt at to sykehjem i Bergen, Åsaheimen og Engen, nå er i gang med arbeidet og har begynt å sende PLL. Flere sykehjem er underveis. 

–Vi jobber nå med å ferdigstille innføringen av PLL innenfor kommunegrensen. Vi har slitt mye med den tekniske løsningen, men ting er i ferd med å løsne. Når vesentlige feil lukes ut, ser vi med en gang resultater ute i tjenesten, sier Kristin Terkelsen Brekke, og legger til: 

– De som bruker PLL i hverdagen melder at det er som håpet og forventet. Spesielt i arbeidet med korttidspasienter som skrives ut fra sykehjem til hjemmet, ser vi hvor store gevinster en reell og oppdatert PLL kan gi, sier Terkelsen Brekke. 

Ny byråd for eldre, helse og omsorg i Bergen kommune, Christian Haugen, er også engasjert i arbeidet med PLL. 

– Det styrker pasientsikkerheten når oppdaterte legemiddelopplysninger kan bli delt mellom sykehus, legekontor og kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette kommer innbyggerne i Bergen til gode, og vi er glade for å kunne bidra til at helse- og omsorgstjenestene i hele landet etter hvert får bedre oversikt over legemidlene den enkelte pasient trenger, sier Christian Haugen byråd for eldre, helse og omsorg i Bergen kommune. 

Ildsjeler som går foran 

Rune Røren, programleder for pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse, trekker frem det gode samarbeidet mellom helsepersonell, leverandører og myndigheter som en suksessfaktor for resultatene i Bergen. 

– Jeg vil spesielt trekke frem ildsjelene som har gått foran og tatt støyten for de som kommer etter. Takket være dem får vi tidlig erfaring og ærlige tilbakemeldinger som gjør at vi løpende kan forbedre pasientens legemiddelliste, sier Rune Røren. 

En av ildsjelene Rune Røren sikter til er fastlege Regin Hjertholm. 

– Det har skjedd store forbedringer denne høsten. Det er mindre rot og støy i legemiddelbildet. Når jeg tar opp en legemiddelliste ser jeg hva pasienten faktisk bruker av legemidler her og nå. Det gir besparelser på tid og jeg kan bruke tid spart på å jobbe kvalitativt med pasientene. Før kunne jeg bruke opp mot 50 minutter på å oppdatere oversikten over pasientens legemidler. Hvis forrige lege har gjort jobben sin tar det nå bare 30 sekunder å laste inn en korrekt liste, melder fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg legekontor entusiastisk, før han legger til: 

– Jeg opplever at jeg blir en bedre lege av å jobbe så dedikert med PLL. Jeg får økt kompetanse om legemiddelhåndtering takket være et verktøy som gir gode råd og stadig ny kunnskap om legemidler, sier Hjertholm 

PLL ruller videre i nord 

Arbeidet med PLL er også godt i gang i Helse Nord som skal ta i bruk en annen løsning enn i Helse Vest. Her blir likevel erfaringene fra arbeidet i Bergen viktig. 

Heidi Johansen leder Helse Nords arbeid med PLL. Hun gleder seg, men er også klar på at det blir et krevende løp. 

– Det er motiverende å høre alle de positive historiene fra Bergen. Det er veldig viktig for oss å inkludere fastlegene og kommunehelsetjenesten tidlig og vi ønsker å bruke momentet vårt til å mobilisere hele helsetjenesten i nord. Gjennom felles forberedelser ønsker vi å sette hele regionen i stand til å ta i bruk PLL så raskt som mulig, avslutter Johansen.