Hopp til hovedinnhold

Ny løsning for prøvesvar fra korona-hurtigtest

En ny nasjonal løsning sikrer at helsepersonell enkelt kan rapportere svar på korona-hurtigtester til Folkehelseinstituttet. Dermed blir svarene enkelt tilgjengelig for de som trenger dem.

Hurtigtester gjør at man raskere kan få svar på prøven, uten å sende den til laboratorier. Mens laboratoriene har IT-løsninger for rapportering til nasjonale registre, har ikke de som gjør hurtigtester samme muligheter. Derfor var det nødvendig med en ny IT-løsning for å rapportere prøveresultater fra hurtigtester.

38328917-healthcare-worker-making-coronavirus-test-at-car
Forskjellen på hurtigtester og standardtester er at hurtigtester gir svar i løpet av 20 minutter. Foto: Syda Productions/Mostphotos

Utgangspunktet for løsningen var et oppdrag fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Løsningen er utviklet av Norsk Helsenett i samarbeid med Direktoratet for e-helse, Sykehuspartner og flere andre faginstanser.

Enklere og raskere tilgang på prøvesvar

Sykehuspartner har tidligere etablert en løsning for rekvirering av covid-19-analyser hos laboratoriene i Helse Sør-Øst. Med utgangspunkt i denne løsningen har vi nå samarbeidet om å etablere en løsning for å rapportere hurtigtestene direkte.

Løsningen fungerer slik at helsepersonell logger seg inn via en portal med HelseID, med eller uten integrasjon med eget journalsystem, for så å registrere prøveresultatet. Svarmeldingen går via Norsk Helsenetts infrastruktur til både Folkehelseinstituttet, pasientens fastlege og kommunens eget EPJ-system, om dette er avtalt.

Svar på hurtigtestene kan være klare på bare 20 minutter. Med denne løsningen får innbygger tilgang på resultater fra hurtigtester direkte på teststasjonen, eller via Helsenorge når resultatet foreligger hos Folkehelseinstituttet. Positive prøvesvar blir også raskt tilgjengelig for de som jobber med smittevern i kommunen.

Informasjon om hurtigtest

Piloten for løsningen er allerede gjennomført, og torsdag 2. desember sendes en nasjonal informasjonspakke om hurtigtester til helsetjenesten, via Fylkesmannen og Legeforeningen. Mer informasjon om hurtigtester vil legges ut på helsedirektoratet.no.

OEI_1529 (1)
 Helsepersonell logger seg inn via en portal med HelseID, for så å registrere prøveresultatet. Foto: Øyvind Eide

Et tiltak i koronaporteføljen

Alle forslag til tiltak og digitale løsninger myndighetene mottar og jobber med samles hos Direktoratet for e-helse i det vi kaller "koronaporteføljen". Løsningen for prøvesvar fra korona-hurtigtest inngår i denne porteføljen.

Tiltaket har blitt fulgt opp av direktoratet gjennom styringsgruppen for koronaporteføljen. Formålet med denne styringsgruppen er å videreføre arbeidet i prioriteringsstyret, men skal ha mer fokus på å

  • følge opp tiltakene som fortsatt er i gjennomføring
  • bidra i evaluering av gjennomførte tiltak
  • bidra til koordinering av nye tiltak eller oppfølgingstiltak på tvers av virksomhetene og aktørene som er involvert
  • håndtere konsekvenser av arbeidet med koronaporteføljen.