Hopp til hovedinnhold

Nye divisjonsdirektører i Direktoratet for e-helse

Tre nye divisjonsdirektører er blitt rekruttert for å lede divisjonene strategi, informasjonsforvaltning, og prosess og metode i Direktoratet for e-helse: Guri Lande, Espen Sjøvoll og Bente Andersen Sundlo

(MERK: Guri Lande har i etterkant valgt å ikke tiltre stillingen som divisjonsdirektør Strategi.)

– Det har vært utrolig givende å skulle ansette tre nye divisjonsdirektører. Vi fikk mange gode søkere og det tar jeg som et tegn på at direktoratet oppfattes en attraktiv arbeidsplass. Vi får tre dyktige og velkvalifiserte direktører med på e-helselaget som brenner for å bidra inn i vårt arbeid og utvikle oss videre. Jeg ser virkelig frem til å samarbeide med Guri, Espen og Bente, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, om de nye tilskuddene.

De nye divisjonsdirektørene er rekruttert fra både offentlig og privat sektor – to fra Arkivverket og én fra Sopra Steria.

Espen Sjøvoll
Espen Sjøvoll blir divisjonsdirektør for divisjon informasjonsforvaltning. Foto: Arkivverket

Espen Sjøvoll skal lede divisjon informasjonsforvaltning, som skal tilrettelegge for at informasjon fanges, utveksles, forvaltes og gjøres tilgjengelig fra informasjonen oppstår og gjennom hele livsløpet.

Han kommer i likhet med Guri fra Arkivverket, hvor han har vært områdedirektør for samfunnsdokumentasjon. Der har han hatt ansvar for å følge opp offentlig sektors etterlevelse av Arkivloven og relevante standarder. Tidligere har han blant annet jobbet som fagdirektør i kommunal- og moderniseringsdepartementet og som leder innen strategi, innovasjon og forretningsutvikling i EVRY.

Med sin bakgrunn som leder i både privat og offentlig sektor har Espen god erfaring med å få til samspill mellom mange aktører, en kompetanse han ser frem til å bruke for å kunne bidra til å gjøre en forskjell for fremtidens helsetjenester.

Bente Sundlo
Bente Andersen Sundlo blir divisjonsdirektør for divisjon prosess og metode. Foto: Sopra Steria

Bente Andersen Sundlo blir direktør for divisjon prosess og metode. Denne divisjonen skal forvalte spisskompetanse og tilby kapasitet innenfor områdene arkitektur, utredning og prosjekt- og prosessledelse, for å sikre leveranseevne i direktoratet.

Hun kommer fra stillingen som direktør og «kunnskapsminister i Business Consulting hos Sopra Steria. Der har hun blant annet hatt ansvar for å legge til rette for, videreutvikle og forvalte både verktøy og prosesser for en god digital samhandling i hennes divisjon og i hele Sopra Steria-konsernet, i tillegg til å bygge opp et fagmiljø knyttet til rådgivning rundt samhandling. Hun har også lang ledererfaring fra FMC Technologies Inc., FMC Kongsberg Subsea AS, Norges Bank, daVinci Consulting AS, Devoteam daVinci AS og Aker Kværner.

Bente er strategisk og fremtidsrettet, og er en ledende ekspert og leder innenfor området digitalisering og informasjonsforvaltning. Hun har fokus på profesjonell prosjekt- og personalledelse i tillegg til endringsledelse i store og komplekse prosjekter. Denne kompetansen vil komme godt til nytte i arbeidet hun vil gjøre i Direktoratet for e-helse, hvor det er mange komplekse prosjekter og endringer som må gjennomføres i digitaliseringen av Helse-Norge.

Portrettfoto av Guri Lande
Guri Lande blir divisjonsdirektør for divisjon strategi. Foto: Arkivverket/BERRE

Guri Lande blir direktør for divisjon strategi, som skal utvikle og forvalte sektorens e-helsestrategi og styrke samordningen mellom aktører.

Hun kommer fra stillingen som direktør for strategi og kommunikasjon i Arkivverket, hvor hun har hatt ansvar for strategien for deres fagområder, samt å følge opp implementeringen av strategien. Hun har også jobbet som prosjektleder i statsbygg og som konsulent i Capgemini. Der ledet hun prosjekter som ga henne innsikt i å lede og gjennomføre alle delene av en digital transformasjon.

Guri har spilt en viktig rolle i digitaliseringen av Arkivverket som har gjort det til verdens mest moderne nasjonalarkiv. Nå skal hun bidra til å styrke digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren, og hjelpe til med å skape et enklere Helse-Norge.

Vi ønsker Guri, Espen og Bente velkommen til Direktoratet for e-helse!