Hopp til hovedinnhold

Nye krav til søker på helsedata.no

Helsedataservice innfører nye krav til bruker fra og med 1.desember.

Dersom en søknad mangler dokumentasjon eller avklaring er Helsedataservice avhengig av en god flyt i dialog med søker for å få fortgang i søknadsbehandlingen. Derfor vil en ny praksis innføres, hvor manglende kontakt med søker vil kunne lede til at søknaden blir avvist.

For at en søknad skal avvises på grunn av manglende kontakt med søker må følgende ha funnet sted: 

1. Søker blir kontaktet via Dialog-funksjonen på "Min side" eller per e-post, men har ikke respondert innen ti virkedager. 
2. Søker gis en purring med ny tidsfrist på fem virkedager. Dersom søker ikke overholder fristen, avvises saken.

Etter denne fristen kreves en ny søknad med ny søknadsavgift. Søker har rett til å påklage vedtaket innen tre uker jf. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage sendes Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice.