Hopp til hovedinnhold

Prøver ut pasientens legemiddelliste i Bergen

Flere pasienter i Bergen får fra høsten være med og prøve ut pasientens legemiddelliste.

Listen er en oversikt over legemidlene som pasienten skal ta, og for første gang får både fastleger og leger i sykehus tilgang til den samme oversikten i sanntid.

– Dette sikrer kvaliteten på behandling med legemidler, og er et stort løft for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Skal samle erfaring og læring

Målet med utprøvingen i Bergen er å få viktig informasjon om hvordan pasientens legemiddelliste forbedrer arbeidsprosessene og kvaliteten i behandlingen. Prosjektet skal samle erfaringer og læring før pasientens legemiddelliste innføres stegvis i flere geografiske områder.

– Det betyr mye for oss som er helsepersonell at vi får være med på å forme pasientens legemiddelliste til vår virkelighet. Vi har i dette prosjektet fått anledning til å identifisere ulike behov innad og på tvers av behandlingsnivå, og tilpasse pasientens legemiddelliste til pasientflyt, arbeidsflyt og roller, sier lege Kathinka Nordheim Alme ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, som deltar i forberedelsene til utprøvingen.

Sykehuslege Katinka Nordheim Alme - fastlege Regin Hjertholm - pasient Eva Skadal (75) C-9804
Eva Skadal (75) fra Bergen har en tre siders liste med legemidler hun trenger. Hun og fastlege Regin Hjertholm gleder seg til utprøvingen av pasientens legemiddelliste. Da får både pasient, fastlege og sykehuslege tilgang til den samme legemiddeloversikten samtidig. F.v Sykehuslege Katinka Nordheim Alme, fastlege Regin Hjertholm og pasient Eva Skadal. Foto: Ingrid Lovise Færøyvik/Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helsepersonell bruker mye tid på å finne fram til hvilke legemidler pasientene faktisk bruker. Det er flere ulike kilder til informasjon, både eget journalsystem, e-resept, kjernejournal og annet helsepersonell. I tillegg til pasienten selv. Det å samle inn legemiddelopplysninger fra flere ulike kilder på denne måten er forbundet med risiko for feil og unøyaktigheter.

– Nå skal fastlegene og legene på sykehusene oppdatere den samme legemiddellisten. Det betyr at helsepersonell får bedre mulighet for å samhandle om legemiddelbehandlingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ny teknisk løsning og nye arbeidsprosesser

Helse- og omsorgsministeren er glad for at utprøvingsprosjektet kommer i gang i løpet av høsten. I første omgang handler det om en kombinasjon av tekniske endringer i pasientjournalsystemene, og at legene som deltar i prosjektet tar i bruk nye arbeidsprosesser. Etter hvert vil også en ny teknisk løsning bidra til at informasjon om legemidler kan flyte mellom ulike pasientjournalsystemer.

Helsepersonell på sykehjem og i hjemmetjenesten vil få tilgang til den samme listen etter hvert som utprøvingsprosjektet kommer i gang. Pasientene får tilgang til oversikten på helsenorge.no. Alt helsepersonell som har behov for kunnskap om hvilke legemidler en pasient skal bruke, vil på sikt få tilgang til pasientens legemiddelliste.

Det er Direktoratet for e-helse i samarbeid med Norsk Helsenett, Helse Vest RHF, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, en rekke fastleger i Bergen, Bergen kommune, og fem leverandører av pasientjournalsystemer som samarbeider for å gjøre utprøvingsprosjektet klart til oppstart. Endelig dato settes når både helsetjenesten og leverandørene er klare for å endre systemer og arbeidsprosesser samtidig.