Hopp til hovedinnhold

Resultater fra juridisk gjennomgang av anskaffelser

Advokatfirmaet Kluge har gjennomgått flere større konsulentanskaffelser i Helsedataprogrammet til Direktoratet for e-helse. På ett punkt konkluderer de med at direktoratet har brutt prinsipper i anskaffelsesregelverket.

– I en av anskaffelsene er det blitt gjort en feilvurdering, som kan ha bidratt til at én leverandør er blitt behandlet mer fordelaktig enn andre. Dette beklager vi sterkt, sier Karl Vestli, fungerende direktør i direktoratet for e-helse.

Kan ha bidratt til at andre ikke leverte tilbud

Kluge har vurdert flere juridiske spørsmål ved hver av de ulike konsulentanskaffelsene, samt foretatt en totalvurdering.

Regelverksbruddet Kluge peker på har skjedd i en anskaffelse i januar 2020. I utlysningen av konkurransen og i en spørsmål- og svarrunde i forbindelse med denne, ble det oppgitt at den eksisterende leverandøren, PwC, hadde opparbeidet seg betydelig innsikt og erfaring og vist solid leveranseevne og oppdragsforståelse. Det ble også opplyst at øvrige leverandører ble fritatt fra tilbudsplikten. Dette kan ha bidratt til at andre leverandører valgte ikke å levere tilbud.

– Kluge mener dette kan ha svekket konkurransen, og dermed bidratt til å behandle PwC mer fordelaktig enn de øvrige leverandørene, forklarer Vestli.

Kluge konkluderer med at dette har vært i strid med de generelle prinsippene i anskaffelsesloven om konkurranse og likebehandling. Det kan være noe uklart hvor langt disse prinsippene rekker, men Kluge vurderer i denne sammenheng med at det har skjedd et regelbrudd.

I sine øvrige konklusjoner vurderer Kluge at krav, tildelingskriterier og tilbudsevalueringer og annet som er vurdert har vært i henhold til anskaffelsesregelverket, og at de ikke kan se at PwC har hatt noen fordel utover den legitime konkurransefordelen de hadde i kraft av erfaringer som tidligere leverandør.

Last ned det aktuelle notatet fra Kluge (PDF)

Har iverksatt forbedringstiltak

Direktoratet har iverksatt flere tiltak for å gi bedre informasjon til leverandører og for å utjevne eventuelle konkurransefordeler enkeltaktører kan ha opparbeidet seg gjennom erfaring fra tidligere oppdrag.

– Tillit er svært viktig for oss. Vi har derfor i høst jobbet med å forbedre både rutiner for bruk av konsulenter og for anskaffelser, og har fått eksterne vurderinger av flere av de store konsulentanskaffelsene vi har gjort, sier Karl Vestli.

Det er ikke tidligere avdekket brudd på anskaffelsesregelverket. Høsten 2020 vurderte Kluge anskaffelser i Akson-prosjektet og konkluderte med at det ikke var regelbrudd.

Kluge har nå også vurdert de nye rutinene for anskaffelser, og konkluderer med at disse er gode.