Hopp til hovedinnhold

Snart klart for nytt kapittel i e-helsehistorien

Nå settes det punktum i kapittelet der digitaliseringen av helse- og omsorgsektoren var organisert i et eget direktorat, men definitivt ikke for digitaliseringen. Fra 1. januar 2024 fortsetter arbeidet i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 – Vi er klare for å skrive nye kapitler i historiene om digitalisering av helse- og omsorgssektoren i Norge, sier Mariann Hornnes. Inntil 31. desember er hun direktør i Direktoratet for e-helse. Fra januar er hun assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, med særskilt ansvar for e-helse. Da iverksettes endringene i den sentrale helseforvaltningen som regjering kunngjorde i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2023

Gleder seg til fortsettelsen 

– En fellesnevner for Direktoratet for e-helses arbeid i perioden fra 2016 er at vi har satt innbygger, pasienter, forskere og helsepersonells behov i sentrum for helsetjenesteutviklingen, og fått sektoren til å samle seg om en felles retning for digitalisering, sier Hornnes i forbindelse med endringen. 

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren. Samfunnsoppdraget har vært å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren og å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. 

Portrettbilde av Mariann Hornnes
 – Vi er klare for å skrive nye kapitler i historiene om digitalisering av helse- og omsorgssektoren i Norge, sier Mariann Hornnes.

–  Jeg er imponert over hvordan denne sektoren de siste årene har samlet seg om en ny nasjonal e-helsestrategi. Denne setter en felles retning, og er blitt førende for utviklingen hos flere av aktørene. Rådsmodellen for e-helse har hatt stor betydning, påpeker Hornnes. 

Nå fortsetter dette arbeidet i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

–  Jeg gleder meg veldig til å fortsette arbeidet med digital transformasjon i helse- og omsorgssektoren i det nye Helsedirektoratet.  Arbeidet med rask og sikker tilgang til helsedata vil fortsette med full kraft når registermiljøene samles i Folkehelseinstituttet, sier Hornnes. 

Følg arbeidet videre 

Fra januar kan nyheter om det arbeidet med digitalisering i helse- og omsorgssektoren følges på helsedirektoratet.no

Annet innhold og tjenester som ligger på ehelse.no vil være tilgjengelig der til det er godt integrert i Helsedirektoratets nettsider. 

Direktoratet for e-helses profil på LinkedIn vil bli slått sammen med Helsedirektoratets profil. 

Helsedata.no fortsetter som før. 

Abonnerer du på et av våre nyhetsbrev, vil du fortsatt motta disse i 2024, men fra ny avsender.