Hopp til hovedinnhold

4. desember: Samspillsnormer på e-helsefeltet

Velkommen til konferanse om samspillsnormer på e-helsefeltet på Næringslivets Hus den 4. desember!

Det må bli enklere for næringslivet å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Rammebetingelsene på e-helseområdet skal være ryddige og forutsigbare. E-helsefeltet i Norge kjennetegnes av at det kjøpes for lite, at investeringstakten ikke står i forhold til de utfordringene helsetjenesten står overfor, og at det er for mye friksjon i samarbeidet mellom kunder og leverandører.

Gode samarbeid fordrer gode samspillsnormer. Samspillsnormer handler om felles forventninger mellom kunde og leverandør om hvordan et samarbeid skal fungere.

Denne konferansen er en del av et nasjonalt samarbeid om å styrke kulturen for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og næringslivet. 

Direktoratet for e-helse har engasjert Cirio advokatbyrå ved partner David Frydlinger til å bistå i arbeidet med kartlegging og analyse av eksisterende samspillsnormer på e-helsefeltet. Frydlinger startet arbeidet med å kartlegge samspillsnormene på e-helsefeltet med et seminar 5. september 2023, som 15 organisasjoner samarbeidet om. Seminaret samlet mer enn 100 deltakere. Frydlinger skal nå presentere funn og anbefalinger fra dette arbeidet.

Målgruppen for konferansen er leverandører i helsenæringen, kommuner og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, fag- og interesseorganisasjoner og andre med interesse for e-helsefeltet. 

Arrangører: Standard Norge, Nasjonalt eksportråd, Direktoratet for e-helse, NHO Geneo, Abelia, Melanor, Legemiddelindustrien (LMI), IKT-Norge, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, The Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster, Aleap, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Patentstyret og KS.

Program:

11.30 12.00: Registrering og lunsj

12.00 -12.10:  Velkommen og innledning ved Karita Bekkemellem (NHO Geneo), Jacob Mehus (Standard Norge), og Mariann Hornnes, (Direktoratet for e-helse)

12.10-12.15: Hilsen fra Cathrine Lofthus, (Helse- og omsorgsdepartementet)

12.15-13.45: Samspillsnormer på e-helsefeltet i Norge. Presentasjon av funn, samt råd for videre arbeid. David Frydlinger (Cirio Advokatbyrå AB) og Erik Engström (Cirio Advokatbyrå AB)

13.45-13.55: Utfordringer og svakheter i det norske «e-helsesystemet». Erik Jakobsen, (Menon Economics)

13.55 -14.05: Pause

14.05 -14.40: Et panel kommenterer på funn og råd for videre arbeid og det vil bli mulig å stille spørsmål fra salen

14.40-14.50: Oppsummering ved David Frydlinger, (Cirio Advokatbyrå AB)

14.50-15.00: Avslutning ved Oddgeir Hvidsten, (Direktoratet for e-helse) og Roar Jakobsen, (Direktoratet for e-helse)

Fredrik Syversen fra IKT-Norge vil lede panelet, som består av følgende delltakere:

  •  Lisbeth Sommervoll, (Vestre Viken HF)
  • Veronika Barrabes, (Novartis)
  • Soheil Dabestani, (Diffia)
  • Jon Helge Andersen, (Aidn)
  • Terje Wistner, (eHelse i KS)
  • Lena Nymo Helli, (Norway Health Tech)

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller innspill til konferansen, kan du ta kontakt med Kari Grimholt på e-post:

[email protected]

 

Når
4. desember, kl. 11:30-15:00
Hvor
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo
Meld deg på