Hopp til hovedinnhold
Høring

Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Høringen er avsluttet og dokumentet er publisert på siden Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding.

Høringsbrev

Samordningsutvalg for meldingsutveksling (SamUT) har påpekt at det er behov for å tydeliggjøre bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding (HIS 1151:2006). Standarden brukes for å varsle avsenderen av en fagmelding om at det er feil knyttet til innholdet i fagmeldingen som gjør at mottaker ikke kan behandle den.

Les mer i referat og saksunderlag fra møte i SamUT 02.12.2020.

Helse Vest har ledet en arbeidsgruppe med bred deltagelse fra sektoren. Gruppen har vurdert ulike tiltak for å gjøre det enklere å bruke meldingen riktig. Gruppen har utarbeidet et dokument som understøtter bedre og mer enhetlig bruk av standarden, og det er dette dokumentet som er på høring.

Direktoratet for e-helse vurderer å normere dokumentet som en retningslinje, se direktoratets forvaltningsmodell for normerende produkter. 

Målgruppe for høringen

 • Systemleverandører som utvikler de EPJ-systemer som benyttes i det norske helsevesenet
 • Helsepersonell og annet personell i helseforetak, kommuner mv som er involvert i oppfølging og/eller drift av EPJ-system, samt anskaffelse

Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på

Direktoratet for e-helse ber om tilbakemeldinger på alle deler av teksten. 

Høringsinstansene bes spesielt om å gi tilbakemelding på følgende spørsmål:

 • Kodeverk 8117 Avvik ved mottak av elektronisk melding
  • Bør kodeverdien "Mangelfulle opplysninger" tas ut på grunn av at denne kan bidra til feil bruk av meldingen?

Høringsinstanser

Invitasjon om å avgi høringssvar er sendt ut til organisasjonene under, men høringen er også åpen for andre som ønsker å gi innspill. Listen under er derfor ikke uttømmende. 

Leverandører

 • ACOS AS
 • Agfa
 • Alphasoft
 • Apertura AS
 • Arko
 • ASPIT AS
 • Carestream
 • CompuGroup Medical Norway AS
 • CSAM
 • Dentica
 • DIPS ASA
 • Extensor AS
 • Fürst
 • HK-data
 • Hove Medical Systems AS
 • Imatis
 • Infodoc
 • LabCraft AS
 • MediLink Software AS
 • Metodika
 • Miclis AS
 • Nextsys AS
 • Opus Dental
 • Orthodontis
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Sectra Norge
 • Software Point AB
 • Soma solutions
 • Tieto
 • Visma

Regionale helseforetak

 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF

IT-organisasjoner 

 • Helse Midt-Norge IT
 • Helse Nord IKT
 • Helse Vest IKT
 • Helseplattformen
 • Sykehuspartner HF

Statlige og kommunale organisasjoner

 • Folkehelseinstituttet
 • Helfo
 • Helsedirektoratet
 • Kreftregisteret
 • Norsk helsenett
 • KS

Interesseorganisasjoner

 • Legeforeningen
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Tannlegeforeningen
 • Apotekforeningen
Høringsfrist
24. juni 2021
Høringssvar

Merkes med sak 21/236 og sendes til [email protected]

Status
Ferdig behandlet
Last ned