Hopp til hovedinnhold
Høring

Høring: Tilbakemelding på henvisning

Bakgrunn

Helse- og omsorgstjenesten har etterspurt funksjonalitet for å kunne motta informasjon om resultatet av vurderingen av mottatt henvisning. Denne standarden dekker dette behovet, og understøtter samtidig pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften som sier at henvisende instans skal få samme informasjon som pasienten i forbindelse med vurdering av en henvisning mottatt i spesialisthelsetjenesten.

Målgruppen

  • Systemleverandører som utvikler de EPJ-systemer som benyttes i det norske helsevesenet.
  • Helsepersonell og annet personell i helseforetak, kommuner mv som er involvert i oppfølging og/eller drift av EPJ-system, samt anskaffelse.

Om standarden

  • Standarden Tilbakemelding på henvisning er en profil av Standard for Dialogmelding v1.1.
  • Standarden skal alltid benyttes sammen med Standard for hodemelding, og den stiller krav til bruk av tjenestebasert adressering og kontaktopplysninger.
  • Standarden inneholder strukturert status på vurdering av mottatt henvisning.
  • Standarden har en egen meldingstype for å skille den fra øvrige dialogmeldinger.

Status på vurdering av henvisning

Status på vurdering av mottatt henvisning skal oppgis strukturert med følgende koder:

Kode Kodetekst

1 Innkalling til behandling

2 Informasjon om behandling

3 Henvisningen er videresendt

4 Henvisningen er avvist

Pdf-vedlegg

Ved bruk av denne standarden skal EPJ-systemene ha funksjonalitet for sending og mottak av pdf-vedlegg, slik at kopi av brev som er sendt til pasienten skal kunne inkluderes i meldingen.

Om høringen

Høringsinstansene bes spesielt om å gi tilbakemelding på om status på vurdering av henvisningen er dekkende om denne standarden skal ha krav til sending og mottak av pdf-vedlegg

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 20. februar 2018.

Saken vil bli håndtert av Direktoratet for e-helse. Høringsuttalelsene merkes «E-helse 18/67» og sendes til postmottak@ehelse.no.

Høringsfrist
20. februar 2018
Høringssvar

Stengt for høringsinnspill

Status
Ferdig behandlet
Last ned