Hopp til hovedinnhold
Søk

Laboratoriekodeverk

Laboratoriekodeverkene er en samling nasjonale laboratorierelaterte kodeverk: Norsk laboratoriekodeverk (NLK), Prøvemateriale, Anatomisk lokalisasjon og Tekstlige resultatverdier. I tillegg finnes et eget kodeverk for patologi.

Hvordan brukes laboratoriekodeverkene i dag

Laboratoriekodeverkene benyttes i forbindelse med rekvirering av laboratorieundersøkelser, og svarrapportering fra laboratorier. Kodeverkene benyttes også på helsenorge.no i forbindelse med visning av prøvesvar til pasient. Norsk laboratoriekodeverk (NLK) er obligatorisk i refusjonskrav for polikliniske laboratorieanalyser.

Generell veiledning

Last ned filer

Kodelister, endringsdokumenter og kumulativ endringshistorikk.

Viktige datoer og frister

E-helse mottar forslag til endringer og nye koder i laboratoriekodeverkene gjennom hele året. Vi publiserer fem versjoner av Norsk laboratoriekodeverk i året; i januar, mars, mai, september og november. Versjonen publiseres på den virkedagen som er nærmest 23. i hver publiseringsmåned. Et utkast til versjonen blir sendt til referansegruppen 3-4 uker før publisering. 

Kontaktinformasjon

Jeg har endringsforslag til laboratoriekodeverkene

Ta kontakt med Direktoratet for e-helse på [email protected]

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikke inneholde helseopplysninger eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form.

Gjelder henvendelsen refusjon, oppgjør og regelverk?

Send epost til [email protected].

For endringer i refusjonskategorier eller regelverk

Ta kontakt med Helsedirektoratet på  [email protected]

Spørsmål om pasientens prøvesvar?

Send epost til [email protected].

Eksempler på bruk av laboratoriekodeverk

Slik brukes kodeverk og terminologi i hverdagen.