Hopp til hovedinnhold

Norsk klinisk prosedyrekodeverk (NKPK)

Norsk klinisk prosedyrekodeverk (NKPK) er et kodeverk som brukes for deling av informasjon om prosedyrer og aktiviteter som utføres i spesialisthelsetjenesten. Kodene dekker fagområdene kirurgi (NCSP), medisin (NCMP) og bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin (NCRP), og kan brukes på tvers av fagområdene.

Søk etter gyldige prosedyrekoder

Hvordan bruker vi prosedyrekodene?

Det er helsepersonell som registrer koder som skal rapporteres og samles i nasjonale registre, som for eksempel Norsk Pasientregister og Kreftregisteret. Informasjonen brukes sammen med andre koder som kilde til statistikk for kartlegging og styring av helsetjenesten.

Veiledning i bruk av ICD-10 og prosedyrekoder

Last ned alle filer om NKPK

Kodelister, endringsdokumenter og kumulativ endringshistorikk.

Kurs i bruk av ICD-10 og prosedyrekoder

Direktoratet for e-helse tilbyr ti e-læringskurs med tema medisinsk koding. Målgruppe for disse kursene er personell som bruker de kliniske kodeverkene for spesialisthelsetjenesten.

Eksempler på bruk av prosedyrekodene

Viktige datoer og frister

Vi oppdaterer prosedyrekodeverket årlig, og publiserer kodeverket 1. januar hvert år. Vi samler innspill til endringer gjennom hele året, men forslag må sendes innen 1. mai for å bli saksbehandlet innen neste års publisering.

1. mars: frist for endringsforslag innen bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin (NCRP)

Medio mars: møte i referansegruppe for NCRP

1.mai: frist for endringsforslag innen kirurgiske (NCSP) og medisinske (NCMP) prosedyrer

1. juni: møte i referansegruppe for NCSP og NCMP

30. juni: endringer blir endelig besluttet

1. oktober: kodefiler gjøres tilgjengelig

1. januar påfølgende år: oppdaterte kodeverk tas i bruk

Har du endringsforslag til prosedyrekodene?

Savner du en kode, eller er det en kode du mener bør endres?

Fristen for innspill til NCRP 2024 er 1. mars 2023.

Fristen for innspill til NCMP og NCSP 2024 er 1. mai 2023.

Last ned og fyll ut skjemaet for ønske om endring og send det på e-post til kodehjelp@helsedir.no 

Du finner skjemaet litt lenger ned på siden.

Les mer om prinsipper for endringer under.

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikke inneholde helseopplysninger eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form.

Skjema for ønske om endring

Prinsipper for endringer i Norsk klinisk prosedyrekodeverk

Vi har beskrevet de viktigste vurderingene vi gjør når vi får inn endringsforslag til prosedyrekodeverkene.

Utviklingen av Norsk klinisk prosedyrekodeverk

De kirurgiske prosedyrekodene ble utviklet på initiativ fra Nordisk Råd, og var et felles nordisk kodeverk NCSP: NOMESKO Classification of Surgical Procedures som ble etablert fra 1999. Samtidig  brukte man det frittstående radiologiske prosedyrekodeverket NORAKO-koder. Dette ble erstattet av NCRP i 2012.

Fra 2005 tok man i bruk koder for medisinske prosedyrer, NCMP. Før 1999 fantes det SIFF-koder, utgitt av Statens helsetilsyn og Folkehelsa. Nasjonalbiblioteket har scannet inn Klassifikasjoner av operasjoner 1989 og kan leses på www.nb.no.

Fra 2016 ble alle prosedyrekodeverkene NCSP, NCRP og NCMP samlet i ett kodeverk; Norsk Klinisk Prosedyrekodeverk (NKPK), som skal dekke hovedtyngden av aktiviteten i Norge. Dette forvaltes og oppdateres årlig av Direktoratet for e-helse.

Eksempler på bruk av prosedyrekodeverkene