Hopp til hovedinnhold
Søk

Historiske filer Norsk klinisk prosedyrekodeverk

Her finner du tidligere filer for Norsk klinisk prosedyrekodeverk

Alle prosedyrekoder 2020-2021 (Excel)

Oppdatert endringsdokument NCMP 2020-2021 - oppdatert 15.02.2021 (PDF)

NCMP kumulativt endringsdokument 2006-2021 (Excel)

Endringsdokument NCRP 2020-2021 (Excel)

Endringsdokument NCSP 2020-2021 (Excel)

NCSP kumulativt endringsdokument 1999-2021 (Excel)

Prosedyrekodeverkene 2020

Alle prosedyrekoder 2019-2020 (Excel) oppdatert 13.09.2019

Endringsdokument NCMP 2019-2020 (PDF)

NCMP kumulativt endringsdokument 2006-2020 (Excel)

Endringsdokument NCSP 2019-2020 - oppdatert 24.08.2020 (Excel)

NCSP kumulativt endringsdokument - oppdatert 13.09.2019 (Excel)

Endringsdokument NCRP 2019-2020 - oppdatert 13.09.2019 (Excel)

NCMP-NCSP-NCRP hierarki 2020 (xml)

Prosedyrekodeverkene 2019

Endringsdokument NCMP 2018-2019 - oppdatert 29.08.2018 (Word)

Endringsdokument NCSP 2018-2019 - oppdatert 16.01.2019 (Excel)

Endringsdokument NCRP 2018-2019 - oppdatert 29.08.2018 (Excel)

NCSP Kumulativt endringsdokument 1999-2019 - oppdatert 16.01.19 (Excel)

NCMP kumulativt endringsdokument 2006-2019 - oppdatert 20.08.2018 (Excel)

ncmp-ncsp-ncrp hierarki 2019 (xml)

NCMP-NCSP-NCRP 2019 (PDF)

Prosedyrekodeverkene 2018

Alle prosedyrekoder 2017- 2018 – oppdatert 04.09.2017 (xls)

Endringsdokument NCMP 2017-2018 – oppdatert 06.11.2017 (PDF)

Endringsdokument NCSP 2017-2018 – oppdatert 15.12.2017 (xls)

NCSP Kumulativt endringsdokument 1999-2018 - oppdatert 13.10.2017 (zip)

NCMP Kumulativt endringsdokument 2006-2018 - oppdatert 26.01.2018 (zip)

NCMP-NCSP-NCRP 2018 hierarki - oppdatert 26.01.2018 (XML)

Endringsdokument NCRP 2017 -2018 – oppdatert 15.12.2017 (xls)

NCMP-NCSP-NCRP 2018 - oppdatert 26.01.2018 (PDF)

Prosedyrekodeverkene 2017

Endringsdokument 2016- 2017 - oppdatert 12.12.2016 (zip)

Alle prosedyrekodeverk 2016-2017 (xls)

En lysbildeserie beregnet på lokalt informasjonsarbeid viser hvilke endringer som kommer i prosedyrekodeverkene fra 2017.

Informasjon - endringer i prosedyrekodeverkene fra 2017 - oppdatert 14.10.2016 (PDF)

Endringsdokument NCMP 2016-2017 Versjon2 - oppdatert 12.12.2016 (PDF)

Endringsdokument NCSP 2016-2017 Versjon1 - oppdatert 12.12.2016 (zip)

NCMP/NCSP/NCRP 2017 (PDF)

NCMP Kumulativt endringsdokument - Oppdatert 06.04.2017 (zip)

NCSP/NCSMP/NCRP 2017 - oppdatert 04.01.2018 (xml)

Korrigeringer

AAY30B – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med kode gjeldende fra 1.1.2017

AAY31B – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med kode gjeldende fra 1.1.2017

GXx – rette skrivefeil

NDGX06 – rettet skrivefeil

NGJ – rettet kodenøkkel

NXL – rettet skrivefeil

NXL 39 – endret tekst

SNA0NG – rettet skrivefeil

SNA0TG – rettet skrivefeil

SNJ0BD – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med kode gjeldende fra 1.1.2017

WSI90X - rettet kodetegn i referanse

ZTX0AD - rettet skrivefeil

Prosedyrekodeverkene 2016

Alle prosedyrekoder 2015- 2016 (uten makroer) (zip)

Alle prosedyrekoder 2015- 2016 (uten makroer) (xls)

Excelboken med makroer gir bedre søkefunksjonalitet.

Excelboken erstatter tidligere enkeltfiler for alle de tre kodeverkene. Ved å filtrere i arbeidsarkene vises koderegister med fullstendig tekst, koderegister med 60-tegnstekst, oversikt over kjønnsspesifikke koder, rene tilleggskoder, og hva som er nyopprettede prosedyrekoder i 2016, som ikke tidligere har hatt koder.

Excelboken har 4 ark:

  • Det første gir en forklaring på bruk av boken.
  • Det andre viser alle prosedyrekoder, inkludert de ATC-kodene som benyttes for radiofarmaka samt radiofarmaka uten ATC-koder som har NCRP-koder.
  • Det tredje arket viser mapping mellom koder i 2015 og koder i 2016.
  • Det fjerde arket har søkefunksjon som muliggjør oppslag mot 2016-koden når en vet 2015-koden.

Endringsdokument helsefaglige kodeverk NCMP for endringer gjeldende fra 1.1.2016 (docx)

Kumulativ endringsliste NCMP 2016 - oppdatert 05.04.2016 (zip)

Endringsliste for NCSP 2015-2016 (docx)

Se filen Alle prosedyrekoder 2015-2016 (over) for endringer i NCRP fra 2015 til 2016.

Informasjon til sektoren - Nytt i prosedyrekodeverkene fra 2016 versjon 2 (PDF)

NCMP-NCSP-NCRP 2016 (PDF)

Historikk/datafiler

Bakgrunn

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen somatiske fagområder i spesialisthelsetjenesten, har fra 2006 hatt egne prosedyrekoder. De fire fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) og psykisk helsevern for voksne ble i 2010 inkludert i NCMP i kapittel WM - WR. I 2011 og 2012 har representanter fra fagmiljøene i offentlige og private virksomheter deltatt i arbeidet med revisjon, kvalitetssikring og testing av disse prosedyrene. Fra 2013 finnes kodene for habilitering og rehabilitering i NCMP kapittel O, mens kodene for TSB og psykisk helsevern for voksne finnes i kapittel I. Nye tilleggskoder er utviklet for å kunne registrere gjentakelse av prosedyrer ved døgnopphold og hvilken type helsepersonell som har utført prosedyren. Som hovedregel kan alle koder og tilleggskoder i NCMP benyttes dersom de er utført, uavhengig av inndelingen i kapitler og fagområder i kodeverket.

Historiske datafiler NCMP

2015

2014

NCMP Koderegister 2014 - 25.09.2013 (txt)

NCMP Endringsliste 2013-2014 - 29.11.2013 (PDF)

NCSP

Bakgrunn

De norske prosedyrekodene for kirurgiske fag er en del av et felles nordisk kodeverk (NCSP: NOMESKO Classification of Surgical Procedures). Kodeteksten beskriver inngrepet eller inngrepene som omfattes av koden. Det kan være behov for mer enn én kode for å kunne registrere inngrepet tilstrekkelig nøyaktig og nyansert.

Historiske datafiler NCSP

2015

NCSP Koderegister 2015 60-tegnstekst - 27.06.2014 (txt)
NCSP Koderegister 2015 fulltekst - 27.06.2014 (txt)
NCSP Endringsdokument 2014-2015 - 26.11.2014 (PDF)

2014

NCSP Koderegister 2014 60-tegnstekst (txt)
NCSP Koderegister 2014 fulltekst (txt)
NCSP Endringsdokument 2013-2014 (PDF)

NCRP

Radiologiske prosedyrer var til og med 2015 samlet i et eget kodeverk.