Hopp til hovedinnhold
Søk

Oversikt over Normens krav og mapping mellom ISO, CCM og Normen

Vedlegg til Normen med navnet "Oversikt over Normens krav"(Word) er utarbeidet i Word og inneholder en kravtabell utformet med tanke på gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner. Vedlegget inneholder også et lovspeil med relevante hjemler i helselovgivningen og  personvernregelverket. 

 

Dokumentet«Hvordan bruke Normens krav i anskaffelser» (Excel)  er utarbeidet i Excel og kan sees som en plukkliste med krav som gir støtte i arbeidet med konkurransegrunnlag, utarbeidelse av kvalifikasjonskrav og kravspesifikasjoner. Dokumentet inneholder også mapping av alle normens krav mot krav i NS-EN ISO/IEC 27001:2017og NS-EN ISO/IEC 27002:2017.  Det er også utarbeidet en kort beskrivelse av oppbygging av dokumentet og veiledning i hvordan det kan brukes i forbindelse med anskaffelser. Veiledning i bruk av "Hvordan bruke Normens krav i anskaffelser". 

 

I tillegg til mapping av Normens krav til ISO som finnes i "«Hvordan bruke Normens krav i anskaffelser» er det også gjort en mapping av ISO27001 til Normens krav.

 

Cloud Security Alliance Norway har mappet Normens krav til Cloud Controls Matrix (CCM). I tillegg er det utarbeidet en kryssreferanse fra CCM til kapitlene i Normen. CCM-rammeverket gjør det enklere for både kunder og leverandører å snakke samme språk når sikkerheten i en skyløsning skal vurderes.